Türkçe | English
Kiralık İlanlar
Satılık İlanlar
Zeus 25

BODRUM

 

Halikarnasus (Bodrum) bundan yaklaşık 5000 yıl önce kurulmuştur.

Muğla ilinin tamamını Aydın ilinin bir kısmını kapsayan bölgeye antik çağda KARYA adı verilmekteydi.Karya`da Anodolu`nun yerli halkı olarak anılan Karyalı`lar yaşamaktaydı.Yerleşim yerlerini içerlerde,yüksek tepeler üstüne kurmuşlar ve köylerinin etrafını surlarla çevirmişlerdi.

Bölge daha sonra DOR`lar tarafından M:Ö. 100 yıllarında çevre adalardan birbirini takip eden göçler sonunda istila edilmiş ve bugün kalenin bulunduğu yer ilk yerleşim yeri olarak seçilmişti.

M.Ö. VI. yy. başlarında Karya,Lidya`lıların egemenliği altına girdi.Daha sonraları Lidya`lıların başkenti Sardes ve Batı Anadolu şehirleri,Pers`lerin egemenliği altına girmiş ve bu bölgeler kendilerine bağlı sülaleler tarafından yönetilmeye başlanmıştır.Halicarnassos şehride bunlardan biri olmuştur.M.Ö. 480`lerde bu şehir,I.Artemisiatarafından yönetilmeye başlanmış,bölgenin yönetimi daha sonra oğlu Psinalis`e ve onun ölümünden sonra da onun oğlu Ligdamis`e geçmiştir.M.Ö 386`da Atinalılar`ın Persler ile yaptığı anlaşma sonunda Anadolu tamamen Perslerin egemenliğine verilmiştir.

Halicarnassos M.S. XI. yy.son çeyreğinde Türklerin eline geçmiş,Haçlı seferleri sonunda Bizanslı`lar bölgeye tekrar hakim olmuşlardır.M.S. XIII. yy. sonlarında Menteşe Bey`i emrindeki denizciler burayı ele geçirmişler,1402 yılında Yıldırım Beyazıt`ın Ankara Savaşı`nda Aksak Timur`a yenilmesinden sonra Anadolu birliğinin dağılmasıyla Sain-Jean Şovalyeleri Mehmet Çelebi`den bölgeyi tekrar geri almışlardır.

Bodrum 5 Ocak 1523`de Kanuni Sultan Süleyman`ın Rodos`u almasıyla birlikte tekrar Türklere; Osmanlı İmparatorluğu`na geçmiştir.

Cumhuriyet`in ilanından sonra Halicarnasos adı Bodrum olarak değiştirilmiştir.

Bodrum İngilizler turistler arasında da oldukça bilindik bir yerdir. Bodrum’un muhteşem güzellikteki limanına birbirinden etkilici yatlar demirlemiştir. Birçok restaurant’ın bulunduğu sahilde manzarayı izleyip diğer bir taraftan içeciğinizi yudumlamak çok büyük bir keyif verir. Ayrıca alışveriş yapabileceğiniz birçok tanınmış mağaza zincirlerini de bulabilmek mümkündür.

 

 

 

 

ApolloniumVillas.com
Bozbuk · Bozbuk Bay · Milas-Bodrum,
Muğla TURKEY

Mob: 0090 538 823 60 65 - Russia: 79 154 12 83 03
Tel & Fax: 0090 252 564 00 64
E-mail: info@apolloniumvillas.com - tvk5@mail.ru